Như Thương vụ đã thông báo, Uỷ ban Y tế và Phúc lợi Xã hội cần mua trang thiết bị vật tư y tế như trong đường link dưới đây.

Form đăng ký

Trong thông báo, Uỷ ban cũng đề cập các vùng và thành phố của Thuỵ Điển tự mua trang thiết bị y tế phòng dịch và có thể có nhu cầu.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, Thương vụ xin cung cấp bổ sung danh sách và đầu mối liên hệ của các vùng và thành phố để doanh nghiệp liên hệ hỏi nhu cầu và chào hàng.

Danh sách các vùng

Danh sách các thành phố