Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt khoảng 199,45 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt 117,83 triệu USD, giảm 12,9%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch đạt 81,62 triệu USD, giảm 26,6% so với cùng kỳ năm 2019.

 

Xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch

 

Đơn vị tính: USD

Mặt hàng XK 5T/2019 XK 5T/2020 Tăng/giảm (%)
Tổng kim ngạch xuất khẩu 135.325.197 117.830.591 -12,9
Hàng dệt, may 28.742.691 20.972.457 -27,0
Hàng thủy sản 15.455.961 16.234.017 5,0
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ 17.866.373 12.887.703 -27,9
Gỗ và sản phẩm gỗ 12.386.897 12.052.475 -2,7
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 7.155.127 8.991.375 25,7
Sản phẩm từ chất dẻo 5.411.308 6.464.420 19,5
Sản phẩm từ sắt thép 5.246.657 5.162.563 -1,6
Giày dép các loại 12.509.665 4.901.090 -60,8
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 2.659.672 2.982.704 12,1
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận 2.435.112 2.914.041 19,7
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 2.688.152 2.554.109 -5,0
Sản phẩm gốm, sứ 1.710.403 2.649.624 54,9
Phương tiện vận tải và phụ tùng 2.165.974 1.942.330 -10,3
Dây điện và dây cáp điện 3.402.797 1.567.133 -53,9
Cà phê 838.784 733.571 -12,5

(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)

 

Nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch

 

Đơn vị tính: USD

Mặt hàng NK 5T/2019 NK 5T/2020 Tăng/giảm (%)
Tổng kim ngạch nhập khẩu 111.251.445 81.620.424 -26,6
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 18.395.101 22.756.986 23,7
Sản phẩm hóa chất 11.441.067 11.812.414 3,2
Hàng thủy sản 9.742.125 11.271.150 15,7
Dược phẩm 13.960.137 9.934.167 -28,8
Sản phẩm từ chất dẻo 2.996.485 3.059.747 2,1
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 7.563.234 2.324.561 -69,3
Sản phẩm từ sắt thép 2.466.500 1.999.433 -18,9
Sữa và sản phẩm sữa 834.792 834.346 -0,1
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 22.576.039 331.134 -98,5
Sắt thép các loại 81.100 27.185 -66,5
Dây điện và dây cáp điện 982.682 945.087 -3,8

(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)