Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà cung cấp các loại cá trắng như cá tuyết, cá tuyết chấm đen, cá tuyết lục.

 

Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin gửi hồ sơ giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm bằng tiếng Anh cho Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia qua email se@moit.gov.vn trước ngày 10/4/2021.