Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt 721,06 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 494,6 triệu USD, tăng 39,5% và nhập khẩu từ Đan Mạch 226,4 triệu USD, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2021.

 

 

Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch năm 2022

 

Mặt hàng Năm 2021 Năm 2022 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch xuất khẩu (USD) 354,583,458 494,633,534 39.5
Hàng dệt, may 57,108,416 98,215,921 72.0
Hàng thủy sản 50,999,185 71,832,915 40.9
Gỗ và sản phẩm gỗ 46,146,408 46,980,753 1.8
Giày dép các loại 10,773,285 36,407,940 237.9
Phương tiện vận tải và phụ tùng 8,210,901 34,642,313 321.9
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 24,440,157 32,556,348 33.2
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ 29,026,193 32,345,811 11.4
Sản phẩm từ chất dẻo 22,995,867 20,162,790 -12.3
Dây điện và dây cáp điện 14,894,613 15,421,311 3.5
Sản phẩm từ sắt thép 13,580,307 13,636,094 0.4
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 7,464,302 12,939,312 73.3
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận 8,067,786 11,996,289 48.7
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 9,093,783 7,432,348 -18.3
Sản phẩm gốm, sứ 6,057,191 5,986,699 -1.2
Cà phê 1,443,557 2,076,597 43.9
Hàng hóa khác 44,281,507 52,000,093 17.4

 

 

Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch năm 2022

 

Mặt hàng Năm 2021 Năm 2022 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch nhập khẩu (USD) 233,777,034 226,429,655 -3.1
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 58,912,611 53,489,662 -9.2
Sản phẩm hóa chất 29,554,171 27,783,442 -6.0
Dược phẩm 21,215,146 20,493,644 -3.4
Hàng thủy sản 18,578,967 19,828,642 6.7
Sản phẩm từ sắt thép 7,711,484 9,266,150 20.2
Sản phẩm từ chất dẻo 7,945,208 7,722,269 -2.8
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 5,663,118 6,334,448 11.9
Sữa và sản phẩm sữa 2,479,951 5,931,496 139.2
Dây điện và dây cáp điện 2,759,132 3,148,493 14.1
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 11,145,011 163,916 -98.5
Sắt thép các loại 196,738 96,372 -51.0
Hàng hóa khác 67,615,497 72,171,121 6.7