Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 1 năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt 46,9 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 26,1 triệu USD, giảm 47,8% và nhập khẩu từ Đan Mạch 20,7 triệu USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2022.

 

Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch tháng 1 năm 2023

 

Mặt hàng T1/2022 T1/2023 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch xuất khẩu (USD) 50,136,942 26,153,680 -47.8
Hàng dệt, may 9,799,479 7,312,313 -25.4
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ 3,636,290 2,939,146 -19.2
Gỗ và sản phẩm gỗ 6,370,732 2,620,784 -58.9
Hàng thủy sản 6,501,518 2,614,830 -59.8
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 3,863,453 1,802,945 -53.3
Giày dép các loại 1,870,099 1,718,378 -8.1
Sản phẩm từ chất dẻo 2,721,959 1,231,789 -54.7
Sản phẩm gốm, sứ 622,848 747,057 19.9
Sản phẩm từ sắt thép 1,720,318 656,798 -61.8
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 1,348,657 522,069 -61.3
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận 1,695,300 504,402 -70.2
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 1,194,233 443,192 -62.9
Phương tiện vận tải và phụ tùng 740,315 233,686 -68.4
Dây điện và dây cáp điện 1,950,521 121,145 -93.8
Cà phê 145,605 82,305 -43.5
Hàng hoá khác 5,955,615 2,602,841 -56.3

 

 

Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch tháng 1 năm 2023

 

Mặt hàng T1/2022 T1/2023 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch nhập khẩu (USD) 21,649,166       20,746,460 -4.2
Hàng thủy sản 2,079,604         1,909,462 -8.2
Sữa và sản phẩm sữa 251,630           80,303 -68.1
Sản phẩm hóa chất 2,044,318     1,952,607 -4.5
Dược phẩm 3,067,224         403,064 -86.9
Sản phẩm từ chất dẻo 902,472         424,552 -53.0
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 40,848                                   – -100.0
Sản phẩm từ sắt thép 1,324,799         207,150 -84.4
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 1,351,187 182,024 -86.5
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 4,116,426        6,297,896 53.0
Dây điện và dây cáp điện 264,721       116,475 -56.0
Hàng hoá khác 6,205,937    9,172,927 47.8