Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong sáu tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt 268,47 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch đạt 163,17 triệu USD, giảm 39,8% và nhập khẩu từ Đan Mạch 105,3 triệu USD, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2022.

 

Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch

 

Mặt hàng 6T /2022 6T /2023 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch xuất khẩu 271,166,314 163,170,061 -39.8
Hàng thủy sản 41,054,378 20,459,867 -50.2
Cà phê 1,139,455 1,824,210 60.1
Sản phẩm từ chất dẻo 10,858,099 8,205,611 -24.4
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 7,157,746 3,999,313 -44.1
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 5,235,036 2,125,055 -59.4
Gỗ và sản phẩm gỗ 26,547,033 13,331,709 -49.8
Hàng dệt, may 39,772,562 32,735,645 -17.7
Giày dép các loại 13,410,507 11,792,653 -12.1
Sản phẩm gốm, sứ 3,287,473 2,263,083 -31.2
Sản phẩm từ sắt thép 8,496,930 7,858,188 -7.5
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 17,064,417 8,657,805 -49.3
Dây điện và dây cáp điện 10,333,597 9,848,110 -4.7
Phương tiện vận tải và phụ tùng 30,880,526 2,654,921 -91.4
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ 19,817,205 9,742,028 -50.8
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận 5,836,263 3,993,458 -31.6

 

 

 

 

 

 

Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch

 

Mặt hàng 6T/2022 6T/2023 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch nhập khẩu 110,784,990 105,301,284 -4.9
Hàng thủy sản 10,413,646 13,973,828 34.2
Sữa và sản phẩm sữa 2,572,038 2,705,516 5.2
Sản phẩm hóa chất 13,160,040 10,321,085 -21.6
Dược phẩm 10,156,322 6,285,260 -38.1
Sản phẩm từ chất dẻo 4,428,408 3,290,374 -25.7
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 107,119 84,496 -21.1
Sắt thép các loại 79,259 63,893 -19.4
Sản phẩm từ sắt thép 4,212,131 1,961,291 -53.4
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 3,830,145 1,419,115 -62.9
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 26,430,115 20,935,861 -20.8
Dây điện và dây cáp điện 1,690,704 856,688 -49.3