Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong bảy tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt 317,77 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch đạt 193,5 triệu USD, giảm 37,2% và nhập khẩu từ Đan Mạch 124,27 triệu USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2022.

 

Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch

 

Mặt hàng 7T/2022 7T/2023 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch XK (USD) 308,302,308 193,495,345 -37.2
Hàng thủy sản 48,314,790 24,525,229 -49.2
Cà phê 1,224,583 2,196,323 79.4
Sản phẩm từ chất dẻo 12,534,014 10,358,952 -17.4
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 7,824,800 5,048,349 -35.5
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 5,725,404 2,346,246 -59.0
Gỗ và sản phẩm gỗ 29,396,430 14,638,684 -50.2
Hàng dệt, may 49,933,032 38,614,681 -22.7
Giày dép các loại 16,856,439 12,388,714 -26.5
Sản phẩm gốm, sứ 3,401,805 2,434,130 -28.4
Sản phẩm từ sắt thép 9,288,557 10,327,924 11.2
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 19,759,306 10,039,020 -49.2
Dây điện và dây cáp điện 10,798,508 14,398,854 33.3
Phương tiện vận tải và phụ tùng 31,340,204 3,016,264 -90.4
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ 21,246,960 10,025,265 -52.8
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận 6,877,822 5,131,548 -25.4

 

Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch

 

Mặt hàng 7T/2022 7T/2023 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch NK (USD) 129,938,956 124,273,683 -4.4
Hàng thủy sản 13,058,088 14,639,638 12.1
Sữa và sản phẩm sữa 2,788,855 3,669,236 31.6
Sản phẩm hóa chất 15,495,514 12,058,255 -22.2
Dược phẩm 11,662,666 7,941,619 -31.9
Sản phẩm từ chất dẻo 4,741,163 4,095,883 -13.6
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 144,199 86,488 -40.0
Sắt thép các loại 84,898 67,082 -21.0
Sản phẩm từ sắt thép 4,854,466 2,232,082 -54.0
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 4,236,425 1,800,134 -57.5
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 29,947,431 24,770,018 -17.3
Dây điện và dây cáp điện 2,101,685 953,557 -54.6