Thành lập doanh nghiệp

Các doanh nghiệp nước ngoài có thể tự do thành lập văn phòng ở Thụy Điển. Các dạng doanh nghiệp kinh doanh được thừa nhận là hợp pháp và có tư cách pháp nhân ở Thụy Điển bao gồm:

  • Công ty TNHH (viết tắt là AB và có 2 loại công ty TNHH là công và tư);
  • Chi nhánh công ty nước ngoài;
  • Tổ chức góp vốn chung hoặc góp vốn trách nhiệm hữu hạn;
  • Quyền sở hữu duy nhất;
  • Hiệp hội kinh tế.

Theo thông lệ, các nhà đầu tư nước ngoài ở Thụy Điển thích dạng công ty TNHH hơn. Công ty con của công ty nước ngoài được thành lập ở Thụy Điển theo luật pháp Thụy Điển được xem như một công ty Thụy Điển về mọi phương diện và nhìn chung không có sự phân biệt về pháp lý giữa việc người nước ngoài hay người Thụy Điển sở hữu các cổ phần công ty.

Nhượng quyền

Nhượng quyền là một trong những phương thức làm kinh doanh đang phát triển nhanh nhất ở Thụy Điển. Hoạt động nhượng quyền xảy ra phổ biến trong lĩnh vực thức ăn chế biến sẵn. Ngoài ra, trong các lĩnh vực đồ dùng nội thất, bán lẻ quần áo và một số ngành dịch vụ cũng áp dụng phương thức này.

Các doanh nghiệp nước ngoài muốn tiến hành nhượng quyền ở Thụy Điển nên nghiên cứu kỹ pháp luật để đảm bảo giá trị pháp lý và tính hiệu lực của các hợp đồng nhượng quyền. Việc sử dụng một hợp đồng nhượng quyền nước ngoài mà không có những điều chỉnh theo luật pháp Thụy Điển thì việc tiến hành hoạt động nhượng quyền có thể gây bất lợi cho việc kinh doanh của người có thương quyền.

Liên doanh cấp giấy phép

Ở Thụy Điển, liên doanh là thỏa thuận giữa 2 hoặc nhiều bên thực hiện dự án. Đây không phải là một thực thể pháp lý mà chỉ là một thỏa thuận, tuy nhiên cần phải hình thành một tư cách pháp nhân cho hoạt động của toàn bộ dự án. Tư cách pháp nhân có thể là hoặc một công ty TNHH (AB) với những bên tham gia liên doanh là những cổ đông hoặc một tổ chức góp vốn (HB) với các bên tham gia liên doanh như là những đối tác.