Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển là cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công Thương có chức năng đại diện và bảo vệ lợi ích của Việt Nam trong quan hệ kinh tế – thương mại tại Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Iceland, và Latvia. Quý vị có thể liên lạc với Thương vụ theo địa chỉ hoặc theo biểu mẫu dưới đây.

Vietnam Trade Office
Upplandsgatan 38
113 28 Stockholm, Sweden

+46 8-32 85 50
se@moit.gov.vn
vietnordic.com

Giờ văn phòng mở cửa
9am − 6pm ngày làm việc

Liên hệ với thương vụ

EU Trade Helpdesk
Tra cứu quy định và thuế nhập khẩu vào Châu Âu.

Cơ quan Kinh doanh Thuỵ Điển
Trợ giúp đầu tư và phát triển kinh doanh tại Thụy Điển.

Phòng Thương mại Thuỵ Điển
Hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, và liên kết kinh doanh.

Cơ quan Kinh doanh Đan Mạch
Trợ giúp đầu tư và phát triển kinh doanh tại Đan Mạch.

Phòng Thương mại Đan Mạch
Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh tại Đan Mạch.

Cơ quan Kinh doanh Phần Lan
Trợ giúp đầu tư và phát triển kinh doanh tại Phần Lan.

Phòng Thương mại Phần Lan
Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh tại Phần Lan.

Phòng Thương mại Oslo
Mạng lưới kinh doanh, phát triển kỹ năng và tư vấn trên phạm vi toàn cầu.

Phòng Thương mại Iceland
Bệ phóng cho đổi mới và phát triển môi trường kinh doanh.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Latvia
Hội đoàn lớn nhất của các doanh nghiệp Latvia; cung cấp các dịch vụ kinh doanh.