Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển là cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công Thương có chức năng đại diện và bảo vệ lợi ích của Việt Nam trong quan hệ kinh tế – thương mại tại Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia. Quý vị có thể liên lạc với Thương vụ theo địa chỉ hoặc theo biểu mẫu dưới đây.

Vietnam Trade Office
Upplandsgatan 38
113 28 Stockholm, Sweden

+46 8-32 85 50
[email protected]
vietnordic.com

Giờ văn phòng mở cửa
9am − 6pm ngày làm việc

Liên hệ với thương vụ

  EU Trade Helpdesk
  Tra cứu quy định và thuế nhập khẩu vào Châu Âu.

  Cơ quan Kinh doanh Thuỵ Điển
  Trợ giúp đầu tư và phát triển kinh doanh tại Thụy Điển.

  Phòng Thương mại Thuỵ Điển
  Hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, và liên kết kinh doanh.

  Cơ quan Kinh doanh Đan Mạch
  Trợ giúp đầu tư và phát triển kinh doanh tại Đan Mạch.

  Phòng Thương mại Đan Mạch
  Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh tại Đan Mạch.

  Cơ quan Kinh doanh Phần Lan
  Trợ giúp đầu tư và phát triển kinh doanh tại Phần Lan.

  Phòng Thương mại Phần Lan
  Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh tại Phần Lan.

  Phòng Thương mại Oslo
  Mạng lưới kinh doanh, phát triển kỹ năng và tư vấn trên phạm vi toàn cầu.

  Phòng Thương mại Iceland
  Bệ phóng cho đổi mới và phát triển môi trường kinh doanh.

  Phòng Thương mại và Công nghiệp Latvia
  Hội đoàn lớn nhất của các doanh nghiệp Latvia; cung cấp các dịch vụ kinh doanh.