Đầu năm nay, Chính phủ Na Uy đã ban hành kế hoạch hành động về khí hậu cho việc chuyển đổi xã hội vào năm 2030. Kế hoạch nêu chi tiết các mục tiêu tăng trưởng xanh và cách để Na Uy có thể đạt được. Trong đó, Na Uy cam kết giảm ít nhất 50% khí thải Carbon vào năm 2030 và trở thành quốc gia với lượng khí thải Carbon thấp vào năm 2050.

Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ Na Uy dự định sẽ sử dụng một số công cụ chính sách để tác động như tăng thuế khí phát thải CO2 đối với các ngành nghề. Hiện tại mức thuế là 590 NOK (70USD) cho mỗi tấn CO2, dự kiến sẽ tăng lên 2000 NOK (237 USD) cho mỗi tấn CO2 vào năm 2030. Chính phủ Na Uy cũng dự định sử dụng các biện pháp quản lý, các yêu cầu liên quan khí hậu trong quá trình mua sắm công, thông tin về việc lựa chọn các vật liệu thân thiện với môi trường, hỗ trợ tài chính cho việc phát triển các công nghệ mới và các sáng kiến xanh.

Ngoài ra, Chính phủ Na Uy đang tìm kiếm sử dụng các loại nhiên liệu bền vững thay thế cho nhiên liệu hóa thạch trong giao thông vận tải. Thuế xe cộ và các công cụ chính sách khác sẽ được nghiên cứu để khuyến khích việc sử dụng các phương tiện không phát thải. Để đáp ứng nhu cầu trong nước ngày càng tăng về nhiên liệu sinh học, Na Uy đang nhập khẩu ethanol và dầu diesel sinh học cũng như mở rộng sản xuất trong nước.