Luật về bảo vệ người lao động được gia hạn

Luật bảo vệ người lao động sẽ được kéo dài đến khi người lao động đủ 68 tuổi. Điều này có nghĩa là người chủ lao động sẽ chỉ được sa thải nhân viên của mình mà không cần lý do sau khi nhân viên đó sau 68 tuổi thông qua thủ tục đơn giản hóa sa thải.

Bên cạnh đó từ ngày 1/1/2023, giới hạn tuổi này sẽ được tiếp tục nâng lên 69 tuổi.

Các ngân hàng có nghĩa vụ phải cung cấp các máy rút tiền mặt cho người sử dụng

Trước đây chỉ có những ngân hàng lớn như Swedbank, Nordea, Lansforsakring… có các máy rút tiền thì từ năm 2020, các ngân hàng khác có nghĩa vụ phải đảm bảo khả năng người gửi tiền có nơi để rút tiền mặt.

Mục đích để giúp người sử dụng dịch vụ của các ngân hàng này có thể thanh toán tiền mặt trên khắp cả Thụy Điển.

Luật này được thực hiện trong hai giai đoạn, với một số thay đổi bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2020 và những thay đổi khác từ ngày 1/1/2021.

Giảm vốn điều lệ cho các công ty tư nhân

Vốn cổ phần cho phép thấp nhất trong các công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân giảm từ 50.000 SEK xuống còn 25.000 SEK.

Thay đổi về thuế thu nhập cá nhân

Thuế 5% được khấu trừ vào thu nhập trên 59.000 SEK, sẽ không còn được áp dụng từ ngày 1/1/2020.

Giảm thuế nhiên liệu

Thuế khí thải carbon dioxide và năng lượng đối với xăng và dầu diesel được hạ xuống. Quy mô cắt giảm thuế tương ứng với phụ phí chỉ số của 2% cho năm 2020.