Văn phòng Sở hữu công nghiệp, Bộ Thương mại, Công nghiệp, và Thuỷ sản Na Uy là cơ quan có thẩm quyền xử lý các vấn đề liên quan đến sáng chế, nhãn hiệu, và thiết kế tại Na Uy.

Ủy ban Kháng cáo về Quyền sở hữu công nghiệp của Na Uy là một cơ quan độc lập, giống như tòa án, thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp và Thủy sản. Hội đồng phúc thẩm kiểm tra và đánh giá lại các kháng cáo về các quyết định của Văn phòng Sở hữu công nghiệp Na Uy về quyền sáng chế, nhãn hiệu, và thiết kế, cũng như các quyết định liên quan khác.

Bộ Văn hoá Na Uy là cơ quan có thẩm quyền xử lý các vấn đề liên quan đến bản quyền.

Na Uy là thành viên của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), tham gia Công ước Paris về Bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ, thành viên của Hiệp định TRIPs và một số Công ước và tổ chức khác.

Qui định tóm tắt về Sở hữu trí tuệ của Na Uy như trong bảng dưới đây:

IPR Giá trị Theo Hiệp định quốc tế đã ký
Bằng sáng chế 20 năm Patent Cooperation Treaty (PCT)
Nhãn hiệu thương mại 10 năm, có thể gia hạn không giới hạn số lần, mỗi lần 10 năm Protocol Relating to the Madrid Agreement
Thiết kế

 

5 năm, có thể gia hạn thêm 4 lần, mỗi lần 5 năm, tổng thời gian không quá 25 năm
Bản quyền

 

Có giá trị đến hết đời của tác giả và không quá 70 năm sau đó, tuỳ thuộc vào loại tác phẩm Berne convention
Convention for the Protection of Producers of Phonograms
Rome Convention
WIPO Copyright Treaty
WIPO Performances and Phonograms Treaty

Qui định về bằng sáng chế
Qui định về nhãn hiệu thương mại
Qui định về thiết kế
Qui định về bản quyền