Cơ quan Xúc tiến Thương mại Phần Lan (Finnpartnership) hỗ trợ doanh nghiệp các nước đang phát triển tìm kiếm đối tác tại Phần Lan thông qua Dịch vụ Kết nối Giao thương hoàn toàn miễn phí.

Nếu doanh nghiệp Việt Nam đang cần nhà phân phối sản phẩm hay đại lý bán hàng, hay tìm kiếm đối tác liên doanh tại Phần Lan, có thể điền đơn đăng ký và gửi đến địa chỉ [email protected]