Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đèn chùm bằng vải lụa (silk pendant lamps).

Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin liên hệ se@moit.gov.vn trước ngày 15/6/2020.