Quy trình thành lập doanh nghiệp tại Đan Mạch như sau:

  • Đăng ký chữ ký điện tử, thời gian hoàn thành trong ngày, không thu phí;
  • Mở tài khoản ngân hàng, có thể mất một ngày để hoàn thành;
  • Đăng ký thành lập doanh nghiệp với Cơ quan quản lý doanh nghiệp và thương mại của Đan Mạch thông qua hệ thống Webres, mất 4 ngày gồm cả đăng ký thuế. Đăng ký kinh doanh và thuế được thực hiện ở dịch vụ một cửa Thông báo thành lập công ty và các điều khoản của công ty được nộp theo đường điện tử với toàn bộ quá trình diễn ra trên trang web mà không cần có sự liên quan hay phê chuẩn của cơ quan nào. Để bảo mật an toàn cho vốn thành lập thì luật sư, kế toán hay nhân viên ngân hàng vào trang thông tin vốn của Webreg và xác nhận loại hình và số lượng vốn bằng cách kích hoạt chữ ký điện tử. Sau khi hoàn thành việc đăng ký, khách hàng nhận hoá đơn đăng ký, quản lý số kinh doanh và xác nhận rằng việc đăng ký có sự chứng kiến tại www.cvr.dk;
  • Đăng ký số lượng nhân viên với cơ quan quản lý bảo hiểm, mất một ngày để hoàn thành. Đăng ký cho nhân viên với một trong các công ty bảo hiểm tư nhân. Có thể tìm thêm thông tin và công ty bảo hiểm tại www.forsikringsoplysningen.dk.

Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp