Quyết định của Ủy ban Châu Âu về việc rút một phần ưu đãi thuế quan được cấp cho Campuchia theo chương trình ưu đãi EBA (mọi thứ trừ vũ khí) do Campuchia vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống các nguyên tắc nhân quyền được ghi trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị chính thức có hiệu lực từ ngày 12/8/2020.

Việc rút các ưu đãi thuế quan và thay thế bằng thuế quan tiêu chuẩn của EU (theo quy chế tối huệ quốc MFN) sẽ ảnh hưởng đến một số sản phẩm của Campuchia như: may mặc, giày dép, các mặt hàng liên quan du lịch, mía đường. Tổng giá trị ảnh hưởng sẽ chiếm 1/5 tổng lượng hàng xuất sang EU tương đương 1 tỷ Euro hàng xuất khẩu hàng năm của Campuchia sang EU.

Cơ quan Hải quan Đan Mạch đã chính thức hướng dẫn các doanh nghiệp Đan Mạch tại đường link https://www.toldst.dk/nyheder/nyt-om-told/import-eu-tilbagetraekker-midlertidigt-toldpraeferencer-for-visse-varer-fra-cambodja/?WT.mc_id=nyhedsbrev_Import_week29_2020

Ngoài các mặt hàng nói trên, từ năm 2019, gạo của Campuchia cũng bị rút ưu đãi thuế quan. Lộ trình áp thuế được thực hiện trong 3 năm từ 2019 đến 2021. Mức thuế năm 2019 là 175 EUR/tấn, năm 2020 là 150 EUR/tấn và năm 2021 là 125 EUR/tấn.

Việc Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 và một số mặt hàng của Campuchia tạm thời bị áp thuế nhập khẩu sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh về giá với một số mặt hàng của Campuchia tại thị trường EU.