Tiêu chuẩn kỹ thuật

Cơ quan Tiêu chuẩn Iceland (IST) là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của Iceland. Đây là một hiệp hội độc lập có vai trò, theo luật, là công bố các tiêu chuẩn Iceland và là đại diện của Iceland trong các cơ quan tiêu chuẩn quốc tế và khu vực.

Bốn Ủy ban ngành hoạt động dưới sự bảo trợ của Cơ quan Tiêu chuẩn Iceland: BSTR trong lĩnh vực xây dựng, FIF trong lĩnh vực đánh cá, FUT trong ngành công nghệ thông tin, và RST trong ngành kỹ thuật điện.

IST là thành viên của các tổ chức tiêu chuẩn châu Âu như Ủy ban Tiêu chuẩn châu Âu (CEN), Ủy ban Tiêu chuẩn Điện tử châu Âu (CENELEC) và Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI), và các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO và IEC.

Dán nhãn CE

Kể từ khi gia nhập Khu vực kinh tế châu Âu năm 1994, Iceland đã áp dụng các tiêu chuẩn và qui định sản phẩm của châu Âu trong hầu hết các lĩnh vực. Việc thực hiện các tiêu chuẩn mới này và yêu cầu kèm theo là sử dụng nhãn CE để chứng nhận rằng sản phẩm đã đáp ứng các yêu cầu về an toàn, sức khỏe hoặc môi trường của người tiêu dùng EU.

Để bán sản phẩm trên thị trường EU cũng như Iceland, một số sản phẩm bắt buộc có dấu CE.

Các sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn được thông qua bởi CEN, CENELEC và ETSI, và được công bố trên Tạp chí chính thức là tiêu chuẩn hài hòa, được cho là phù hợp với các yêu cầu của Chỉ thị EU. Sau đó, nhà sản xuất áp dụng dấu CE và đưa ra tuyên bố về sự phù hợp. Khi đó, sản phẩm sẽ được phép lưu hành tự do trong khu vực EU/EEA. Một nhà sản xuất có thể chọn không sử dụng các tiêu chuẩn EU hài hòa, nhưng sau đó phải chứng minh rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu an toàn cơ bản.

25 nhóm sản phẩm yêu cầu phải dán nhãn CE theo Chỉ thị cách tiếp cận mới:

 • Thiết bị y tế cấy ghép hoạt động;
 • Thiết bị đốt nhiên liệu khí;
 • Các sản phẩm dùng để lắp đặt cáp treo được thiết kế để chở người;
 • Các sản phẩm xây dựng;
 • Các sản phẩm liên quan đến năng lượng;
 • Các thiết bị, hệ thống điện, điện từ tương thích;
 • Thiết bị và hệ thống bảo vệ dự định sử dụng trong môi trường có khả năng gây nổ;
 • Chất nổ dùng trong dân dụng;
 • Nồi hơi nước nóng;
 • Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro;
 • Thang máy;
 • Các thiết bị điện hạ thế;
 • Máy móc;
 • Dụng cụ đo lường;
 • Các thiết bị y tế;
 • Các sản phẩm phát thải tiếng ồn trong môi trường;
 • Các dụng cụ cân không tự động;
 • Thiết bị bảo vệ cá nhân;
 • Thiết bị áp suất;
 • Pháo hoa;
 • Thiết bị đầu cuối đài phát thanh và viễn thông;
 • Các sản phẩm giải trí;
 • Hạn chế các chất độc hại trong các thiết bị điện và điện tử;
 • Đồ chơi;
 • Bình áp lực đơn giản.

Việc dán nhãn CE lên sản phẩm cũng được EU quy định nghiêm ngặt. Với mỗi sản phẩm khác nhau quy định về việc dán nhãn cũng sẽ khác nhau. Một số quy định chung như sau:

 • Kích thước của biểu tượng dấu “CE” khi tăng hay giảm thì tỷ lệ vẫn phải được giữ nguyên;
 • Dấu “CE” được đặt theo chiều thẳng đứng và kích thước không được nhỏ hơn 5mm;
 • Dấu “CE” phải đặt ở vị trí không bị các logo khác che khuất.

Qui định về CE của EU