Luật Sở hữu trí tuệ của Iceland tuân thủ Hiệp định TRIPS. Tất cả các đơn xin cấp nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc bảo vệ sở hữu trí tuệ tại thị trường Iceland phải được đăng ký với Cục Sở hữu Trí tuệ Iceland.

Cục Sở hữu Trí tuệ Iceland là cơ quan quản lý nhà nước của Iceland chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, nhãn hàng, nhãn hiệu thương mại, kiểu dáng, và các quyền liên quan.

Iceland tuân thủ các hiệp định quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ như Công ước Paris về bảo vệ sở hữu công nghiệp, Nghị định thư Madrid liên quan đến đăng ký quốc tế về nhãn hiệu.

Năm 2016, Iceland ban hành chính sách về quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-2022. Chính sách này cho thấy nhận thức của chính phủ Iceland về vai trò của quyền sở hữu trí tuệ trong việc tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sáng tạo, làm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Nhãn hiệu thương mại

Luật nhãn hiệu thương mại của Iceland được sửa đổi năm 2012 và năm 2014, đây là kết quả đạt được từ Hiệp ước Singapore. Ngoài ra, thủ tục vô hiệu cũng được đưa ra và qui trình cấp nhãn hiệu thương mại của Iceland cũng được điều chỉnh phù hợp với qui định của các nước Bắc Âu khác.

Năm 2014, qui định 130 về việc bảo vệ tên sản phẩm gắn liền với xuất xứ, các chỉ dẫn địa lý và các đặc trưng truyền thống đã có hiệu lực.

Các nhãn hiệu thương mại được đăng ký ở Iceland chỉ được bảo hộ ở Iceland nếu không đăng ký bảo hộ quốc tế.

Qui định về đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu thương mại tại Iceland

Bằng sáng chế

Luật về bằng sáng chế của Iceland có hiệu lực từ năm 1991 và kể từ đó đến nay có rất ít sửa đổi, bổ sung. Gần đây nhất năm 2012-2013, có một số sửa đổi đối với các qui định về phí xin cấp bằng sáng chế áp dụng cho các nhãn hiệu thương mại, thiết kế thương mại và thủ tục xin cấp chứng nhận.

Bằng sáng chế được cấp bởi Văn phòng Bằng sáng chế Iceland, bảo vệ các phát minh trong tối đa 20 năm ở Iceland. Các quyền độc quyền được thiết lập trong luật sáng chế số 17/1991, đã được sửa đổi, cho phép chủ sở hữu cấm người khác sản xuất, nhập khẩu và bán một phát minh được bảo hộ bởi một bằng sáng chế.

Qui định về đăng ký bằng sáng chế

Thiết kế

Iceland bảo vệ các thiết kế được đăng ký. Thiết kế được bảo hộ 5 năm và được gia hạn thêm mỗi lần 5 năm và tổng thời gian bảo hộ không quá 25 năm.

Yêu cầu gia hạn sẽ được gửi đến Văn phòng Bằng sáng chế của Iceland ít nhất ba tháng và chậm nhất là sáu tháng trước khi thời gian đăng ký kết thúc. Thiết kế đã đăng ký vẫn có hiệu lực trong thời gian nộp đơn gia hạn.

Qui định về đăng ký bảo hộ thiết kế

Quyền tác giả

Có nhiều sự thay đổi trong các qui định của pháp luật có liên quan đến quyền tác giả kể từ năm 1972 khi luật về quyền tác giả được áp dụng. Tính đến năm 2016, luật này được sửa đổi 4 lần có liên quan đến quyền đặc trưng của tác giả, hợp đồng nhượng quyền, gia hạn thời gian bảo hộ đối với các sản phẩm ghi âm và sao chép cho mục đích cá nhân.

Chỉ dẫn địa lý

Theo qui định của Iceland, tên của sản phẩm có thể được bảo vệ nếu như sản phẩm đó có xuất xứ từ một vùng, khu vực cụ thể, có những đặc trưng riêng của vùng địa lý đó. Quá trình sản xuất, chế biến, sơ chế sản phẩm đó diễn ra tại một khu vực địa lý xác định. Tên liên quan đến khu vực địa lý đó có thể được bảo vệ. Luật Iceland cũng qui định tên sản phẩm sẽ được bảo vệ trước việc bị lạm dụng, bắt chước, sao chép hoặc các hành vi khác dẫn tới việc khách hàng hiểu sai. Để bảo vệ chỉ dẫn địa lý với sản phẩm, quá trình đăng ký cần phải được tiến hành theo luật kèm với một khoản phí 75.000 ISK. Chỉ dẫn địa lý sẽ do MAST cấp.

Là một phần trong hiệp định về nông nghiệp đã ký với EU năm 2015, Iceland cũng thực thi các cam kết của mình về chỉ dẫn địa lý. Theo đó, danh sách 1.150 các sản phẩm và thực phẩm nông nghiệp của EU cần được bảo vệ sẽ nhận được sự bảo vệ tương ứng từ Iceland.