Bãi bỏ khoản thuế được hoãn phải đóng đối với thu nhập từ việc bán bất động sản

Tại Thụy Điển, khi bán một bất động sản, người bán phải trả thuế lợi tức vốn – 22% trên khoản lợi nhuận kiếm được từ việc bán bất động sản. Hoặc người bán có thể được hoãn thanh toán khoản này nếu khoản tiền này được dùng để mua một bất động sản khác ở EU/EEA.

Nếu người bán mua một bất động sản tại Thụy Điển, thông thường phải trả 0,5% lãi suất của khoản thuế được hoãn thanh toán trước đó. Tuy nhiên, từ năm 2021, khoản thanh toán lãi suất này đã được xóa bỏ.

Khái niệm “financial employer” được giới thiệu cho những người nước ngoài nhưng làm việc tạm thời ở Thụy Điển

Ngày 01/01/2020, Thụy Điển đã giới thiệu một khái nhiệm “financial employer” mới dành cho những những người thường sống ở nước ngoài nhưng đang tạm thời làm việc tại Thụy Điển và xác định mức thuế thu nhập phù hợp với người đó. Luật mới quy định rằng yếu tố quan trọng để xác định mức thuế thu nhập phù hợp của họ sẽ không dựa trên người sử dụng lao động là ai, mà dựa trên công việc họ thực hiện.

Giảm thuế cho những nhà đầu tư “xanh”

Từ ngày 1 tháng 1, những nhà đầu tư xanh có thể được khấu trừ thuế 15% cho pin mặt trời và 50% để lưu trữ năng lượng điện tử sản xuất và điểm sạc cho xe điện – với mức không quá 50.000kr mỗi nhà đầu tư/mỗi năm. Mô hình mới sẽ tương tự như việc khấu trừ thuế cho các dịch vụ dọn dẹp và sửa sang nhà cửa (ROT & RUT) nên người mua sẽ được hưởng lợi tại thời điểm mua hàng.

Áp dụng giảm thuế theo vùng ở một số thành phố dân cư thưa thớt

Những người sống ở một số thành phố tự trị nông thôn – chủ yếu ở Norrland và tây bắc Svealand – sẽ nhận được khoản cắt giảm thuế 1.675 kronor mỗi năm.