Tham tán thương mại được xem như “cánh tay nối dài” của Bộ Công Thương cũng như của Việt Nam tại thị trường nước ngoài; góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế… Đặc biệt, hệ thống Thương vụ và các Tham tán thương mại đã nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với ý thức trách nhiệm cao, góp phần vào thành công chung của ngành Công Thương trong 70 năm qua.

Xem toàn bộ bài viết của Báo Công Thương nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Công Thương tại đây:

https://congthuong.vn/tham-tan-thuong-mai-cau-noi-dua-hang-viet-ra-the-gioi-157006.html