Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong hai tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt 86,1 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 52,5 triệu USD, giảm 29,3% và nhập khẩu từ Đan Mạch 33,6 triệu USD, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2022.

 

Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch

 

Mặt hàng 2M/2022 2M/2023 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch xuất khẩu (USD) 74,257,081 52,505,372 -29.3
Hàng dệt, may 13,695,155 11,955,512 -12.7
Hàng thủy sản 10,337,839 6,145,983 -40.5
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ 5,545,640 5,493,864 -0.9
Gỗ và sản phẩm gỗ 9,796,800 5,445,908 -44.4
Giày dép các loại 3,756,170 3,535,863 -5.9
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 5,361,760 3,013,083 -43.8
Sản phẩm từ chất dẻo 3,734,016 2,650,661 -29.0
Sản phẩm từ sắt thép 2,587,607 1,749,906 -32.4
Dây điện và dây cáp điện 2,545,493 1,318,874 -48.2
Sản phẩm gốm, sứ 1,057,106 1,261,396 19.3
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận 1,834,616 937,415 -48.9
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 2,122,803 902,599 -57.5
Phương tiện vận tải và phụ tùng 1,180,455 855,333 -27.5
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 1,758,445 770,698 -56.2
Cà phê 418,773 421,687 0.7
Hàng hoá khác 8,524,403 6,046,590 -29.1

 

 

Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch

 

Mặt hàng 2M/2022 2M/2023 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch nhập khẩu (USD) 34,959,634 33,663,835 -3.7
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 7,766,408 8,849,306 13.9
Hàng thủy sản 2,760,123 4,832,539 75.1
Sản phẩm hóa chất 3,632,070 3,865,902 6.4
Dược phẩm 3,973,475 964,665 -75.7
Sản phẩm từ chất dẻo 1,342,035 566,356 -57.8
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 1,780,985 471,102 -73.5
Sản phẩm từ sắt thép 1,718,972 381,450 -77.8
Sữa và sản phẩm sữa 598,469 293,914 -50.9
Dây điện và dây cáp điện 572,009 252,599 -55.8
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 50,062
Sắt thép các loại 62,223
Hàng hoá khác 10,702,803 13,186,002 23.2