Liên minh Châu Âu và Na Uy sẽ thành lập một liên minh xanh để tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp sạch như thu giữ và lưu trữ CO2 và Hydrogen để tăng cường tiềm năng của khu vực như một trung tâm công nghệ năng lượng.

Cả hai bên dự định hợp tác để đưa công nghệ chủ chốt này ra thị trường nhằm thúc đẩy quá trình khử carbon trong các lĩnh vực công nghiệp khó giảm carbon.

Để có thể đạt được Thoả thuận Xanh, ước tính EU cần phải thu được 550 triệu tấn CO2 để có thể đạt được mục tiêu ròng bằng 0 đến năm 2050. Tuy nhiên, hiện tại ở Châu Âu chỉ có khoảng 1,7 triệu tấn CO2 được lưu trữ mỗi năm và chủ yếu ở Na Uy. Do vậy, EU và Na Uy đã cam kết hợp tác với nhau để tạo ra một thị trường chính thức cho công nghệ khử Carbon trong các lĩnh vực, đặc biệt là ngành thép.