Chỉ thị WEEE (Chỉ thị 2012/19/EU) được thiết kế để giải quyết tình trạng lãng phí thiết bị điện và điện tử đang gia tăng nhanh chóng và bổ sung cho các biện pháp của EU về chôn lấp và đốt rác thải. Chỉ thị này cũng tác động đến thiết kế của sản phẩm nhằm giảm sử dụng vật liệu và tạo điều kiện tái sử dụng và tái chế. Nó đặt mục tiêu thu gom, tái chế và phục hồi cho tất cả các loại thiết bị điện và điện tử. Các doanh nghiệp nên kiểm tra các yêu cầu đối với quốc gia thành viên mà sản phẩm sẽ được nhập khẩu. Tùy thuộc vào quốc gia và số lượng đưa ra thị trường, bên chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường sẽ phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, tham gia chương trình tuân thủ của nhà sản xuất hoặc thiết lập một kế hoạch riêng lẻ để đáp ứng việc thu hồi và tái chế của. Biểu tượng thùng rác có bánh xe cho biết sản phẩm không được vứt bỏ cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Trong trường hợp biểu tượng này không thể hiển thị trên chính thiết bị, thì phải được in trên bao bì.

Theo Chỉ thị về Pin, pin và bộ tích điện phải có biểu tượng ‘Thu gom riêng’ để tạo thuận lợi cho việc thu gom, tái chế và thải bỏ các vật phẩm đó.

Biểu tượng cho biết rằng người tiêu dùng không được vứt bỏ bộ tích điện và pin đã qua sử dụng vào thùng rác “chung”, mà thay vào đó, hãy tách chúng ra khỏi rác thải thông thường và vứt bỏ vào thùng rác thu gom chuyên dụng.

Biểu tượng này có thể được in trên pin và bộ tích điện, và khi pin quá nhỏ, biểu tượng này có thể được in trên bao bì để thay thế.

Ắc quy, pin, bộ pin và pin cúc áo phải thể hiện ký hiệu hóa học của Hg, Cd và Pb nếu chứa nhiều hơn:

  • 0,0005% thủy ngân tính theo trọng lượng;
  • 0,002% cadmium tính theo trọng lượng;
  • 0,004% chì tính theo trọng lượng.