Người Thụy Điển tiêu thụ 7,7 kg cà phê mỗi người mỗi năm, khiến Thụy Điển trở thành một trong những quốc gia tiêu thụ cà phê bình quân đầu người lớn nhất thế giới. Năm 2021 Thụy Điển nhập khẩu 98.000 tấn cà phê nhân.

https://www.youtube.com/watch?v=y4RCowqBfPs