Số hóa có tiềm năng lớn trong lĩnh vực ca cao. Mặc dù đây là một lĩnh vực được đánh dấu bởi các mối quan hệ cá nhân, nhưng việc triển khai ngày càng nhiều các giải pháp kỹ thuật số đã giúp nhiều công ty và tổ chức hợp lý hóa và cải thiện quy trình của họ từ trang trại đến thị trường. Cho dù các thách thức liên quan đến thu thập dữ liệu, năng suất, truy xuất nguồn gốc hay tiếp cận tài chính, điều quan trọng là phải tìm đúng công cụ kỹ thuật số phù hợp với những nhu cầu này và đúng đối tác để triển khai.

 1. Hiểu số hóa có thể làm những gì

Ngành ca cao toàn cầu đang yêu cầu minh bạch hơn và truy xuất nguồn gốc trong chuỗi. Điều này liên quan đến nhu cầu ngày càng tăng về bằng chứng về các tuyên bố về chất lượng, nguồn gốc và tính bền vững. Do đó, ngày càng có nhiều nhu cầu về thông tin từ tất cả các tác nhân trong chuỗi, bao gồm cả các nhà sản xuất và xuất khẩu ca cao.

Việc thu thập, giám sát và lưu trữ thông tin dọc theo chuỗi ngày càng được quản lý bằng kỹ thuật số. Ngày càng có nhiều giải pháp và công cụ kỹ thuật số giúp thu thập thông tin để đảm bảo nguồn cung ứng bền vững, hỗ trợ liên kết thị trường, nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và giúp bảo vệ môi trường.

Các nhà sản xuất ca cao ngày càng được hưởng lợi từ việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số và tiếp cận thông tin nhằm cải thiện các quy trình nội bộ khác nhau cũng như quá trình ra quyết định. Ở cấp độ trang trại, các công cụ hỗ trợ kỹ thuật số có thể giúp bón phân đúng thời điểm và có thể cung cấp thông tin về các kiểu thời tiết (thay đổi) và cách ứng phó với chúng.

Số hóa có những lợi ích vượt ra ngoài cấp độ trang trại. Chẳng hạn, quyền truy cập thông tin kỹ thuật số có thể cung cấp cho người mua thông tin duy nhất về sản xuất và nguồn gốc, điều này có thể khuyến khích họ tìm nguồn ca cao từ những nông dân quy mô nhỏ cụ thể.

Các công cụ có thể cung cấp cho nhà sản xuất và nhà xuất khẩu cơ hội chia sẻ thông tin cụ thể hơn về sản phẩm và thực tiễn. Điều này cũng có thể làm tăng cơ hội đảm bảo khả năng tiếp cận tài chính và bảo hiểm. Cuối cùng, công nghệ tạo điều kiện cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ liên kết trực tiếp với toàn bộ chuỗi giá trị và người mua.

Có rất nhiều công cụ kỹ thuật số có sẵn, tất cả đều có các ứng dụng và mục tiêu khác nhau. Do đó, điều quan trọng là xác định nhu cầu trước khi quyết định sử dụng hoặc đầu tư vào bất kỳ công cụ nào.

 1. Sử dụng dữ liệu và công cụ kỹ thuật số để cải thiện phương thức canh tác ca cao

Có những công cụ kỹ thuật số cụ thể giúp cải thiện năng suất và lợi nhuận của trang trại.

Tất cả những công cụ này đều dựa trên dữ liệu đầu vào. Việc thu thập, giám sát và lưu trữ dữ liệu ngày càng được thực hiệnbằng kỹ thuật số, chẳng hạn như thông qua IoT, máy bay không người lái, vệ tinh hoặc cảm biến. Những công nghệ này có thể thu thập dữ liệu về nhiệt độ, điều kiện cây trồng, độ ẩm của đất và điều kiện thời tiết, do đó cho phép thực hiện các giải pháp như giám sát cây trồng từ xa, đo lường điều kiện đất và quản lý tưới tiêu hiệu quả.

Nhiều công cụ trong số này cũng sẽ bao gồm hỗ trợ mở rộng được kích hoạt kỹ thuật số để giúp đạt được các phương pháp canh tác tốt và giúp ứng phó với các kiểu thời tiết thay đổi chẳng hạn. Mặc dù theo truyền thống, hỗ trợ hoặc tư vấn kỹ thuật thường được cung cấp trực tiếp bởi các cán bộ khuyến nông hoặc nhà nông học, nhưng điều này ngày càng phổ biến thông qua các ứng dụng, SMS hoặc video. Sự phát triển này đã được đẩy nhanh trong đại dịch COVID.

Ví dụ về các công cụ kỹ thuật số để cải thiện thực hành canh tác, cụ thể cho ngành ca cao là:

 • CocoaLink, do Farmerline hợp tác với Hershey và Tổ chức ca cao thế giới phát triển. Đây là một công cụ kỹ thuật số giáo dục thiết thực, bao gồm các bài viết về quản lý trang trại và thực hành nông nghiệp tốt, cũng như cập nhật và dự báo thời tiết từng phút để giúp nông dân lên kế hoạch cho các hoạt động của trang trại;
 • CocoaWise™, do Cargill phát triển. Giải pháp CocoaWise ProFarm của họ cung cấp cho nông dân các kế hoạch quản lý trang trại phù hợp, giúp nông dân đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên thông tin nông học, thời tiết cập nhật và tiếp cận thị trường. Hệ thống này thu thập dữ liệu trang trại, chẳng hạn như vị trí địa lý, sức khỏe cây trồng, dữ liệu hộ gia đình và thu nhập, để cho phép giao tiếp phù hợp với nông dân;
 • CIC-AGRO (Peru) đã phát triển một ứng dụng điện thoại thông minh tập trung vào việc tối ưu hóa sản xuất ca cao, chú ý đến các kế hoạch quản lý nông học toàn diện, kế hoạch bón phân và chẩn đoán sâu bệnh. Ngoài ra, CIC-AGRO đã triển khai một khóa học ảo về bón phân trong canh tác ca cao;
 • FarmGrow, được phát triển bởi Rainforest Alliance và Grameen Foundation. FarmGrow cung cấp các kế hoạch canh tác nhiều năm được cá nhân hóa, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp tốt nhất để nuôi dưỡng sức khỏe của đất và tăng khả năng phục hồi khí hậu, chẳng hạn như cắt tỉa và trồng lại. Tất cả các kế hoạch này đều có thể được truy cập trên thiết bị di động và nhằm mục đích tăng năng suất của nông dân trồng ca cao.

Các ví dụ khác về các công cụ kỹ thuật số để cải thiện các phương thức canh tác có thể áp dụng nhưng không cụ thể cho ngành ca cao là:

 • PlantwisePlus: một ứng dụng nhằm cải thiện số lượng và chất lượng canh tác bằng cách cung cấp quyền truy cập vào hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ. Một trong những trọng tâm của công cụ là phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa dịch hại. Ví dụ, PlantwisePlus cung cấp cho nông dân trồng ca cao các lựa chọn quản lý dịch hại an toàn và hợp túi tiền, đồng thời tạo ra các hệ thống giám sát dịch hại hiệu quả để người sản xuất có thể đi trước một bước trước các mối đe dọa tiềm ẩn đối với cây trồng;
 • Công nghệ nhận dạng sâu bệnh thông minh hơn (SPIDTECH): Ứng dụng này nhằm giúp nông dân theo dõi sâu bệnh bằng cách sử dụng nhận dạng sâu bệnh kỹ thuật số cho công nhân nông nghiệp. Ứng dụng này được phát triển theo dự án SARAI (Phương pháp tiếp cận thông minh hơn để phục hồi ngành nông nghiệp như một ngành công nghiệp);
 • CropIn: CropIn thu thập dữ liệu được thu thập bởi các cán bộ hiện trường được đào tạo cũng như dữ liệu lớn được thu thập từ các công nghệ viễn thám và trí tuệ nhân tạo. Công cụ này cung cấp các giải pháp quản lý trang trại kỹ thuật số với khả năng giám sát từ xa, trong đó dữ liệu được dịch thành thông tin chi tiết có thể hành động để tăng năng suất nông nghiệp ở cấp độ trang trại ca cao.
 1. Cải thiện quy trình nội bộ bằng cách sử dụng các công cụ kỹ thuật số

Việc triển khai các công cụ kỹ thuật số có thể là một bước quan trọng trong việc giám sát và cải thiện các quy trình nội bộ của doanh nghiệp ca cao. Bằng cách thu thập thông tin chính xác về doanh nghiệp, có thể theo dõi các hoạt động diễn ra trong trang trại, kiểm soát hệ thống quản lý nội bộ, kết nối với nhà sản xuất và nhóm nhà sản xuất, cũng như theo dõi doanh số bán hàng. Với việc số hóa và các công cụ kỹ thuật số, cũng có thể kết nối và so sánh thông tin từ các lĩnh vực kinh doanh khác nhau để xác định lĩnh vực nào cần cải thiện.

Một ví dụ về nền tảng kỹ thuật số được tạo riêng cho ngành ca cao là Cacao Móvil. Được phát triển bởi Tổ chức Cứu trợ Thế giới Lutheran, mục đích của nền tảng này là cải thiện khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các nhà sản xuất ca cao nhỏ. Thông qua một ứng dụng di động và trang web, Cacao Móvil bao gồm một công cụ quản lý chi phí sau thu hoạch, nhằm mục đích tự động ghi lại các chi phí liên quan đến các hoạt động sau thu hoạch như thu gom, chuyển đổi và thương mại hóa. Từ đầu vào của dữ liệu này, công cụ tạo ra dòng tiền và điểm hòa vốn, có thể được các tổ chức sản xuất sử dụng để tăng cường quá trình ra quyết định của họ. Ngoài ra, công cụ này bao gồm một số hướng dẫn liên quan đến quy trình trồng ca cao thượng nguồn và hạ nguồn, hướng dẫn cải thiện sản xuất, bản đồ hương vị, lịch cây trồng và hỗ trợ khuyến nông.

Một ví dụ khác gần đây, cho đến nay chỉ được triển khai ở Peru, là Nền tảng kỹ thuật số để giám sát sản xuất nông nghiệp bền vững (MOPAS). Nền tảng này cung cấp các dịch vụ thu thập, hệ thống hóa và trực quan hóa dữ liệu phát triển bền vững. MOPAS nhằm mục đích giúp người dùng (hiệp hội nhà sản xuất và người mua địa phương) làm việc kỹ thuật số với nhà sản xuất và đánh giá tính bền vững của các hoạt động canh tác, đánh giá rủi ro nguồn cung và xác định nhu cầu của nhà sản xuất.

 1. Tăng khả năng truy xuất nguồn gốc bằng cách tham gia các sáng kiến chuỗi khối

Công nghệ chuỗi khối là một công cụ được sử dụng để tăng trách nhiệm giải trình, minh bạch và truy xuất nguồn gốc dọc theo chuỗi cung ứng. Đây là một hệ thống mở theo dõi và lưu trữ dữ liệu phi tập trung, có nghĩa là ghi lại các giao dịch theo cách có thể kiểm chứng và lâu dài. Hệ thống yêu cầu mỗi tác nhân trong chuỗi tham gia công nghệ chuỗi khối, để toàn bộ hành trình của hạt ca cao có thể được truy ngược lại nguồn gốc. Điều này bao gồm giá cả và tỷ suất lợi nhuận từ nông dân đến người tiêu dùng cuối cùng.

Bằng cách kết nối thông tin từ nguồn đến thị trường, chuỗi khối có thể tạo và củng cố các mối quan hệ. Công nghệ chuỗi khối cũng được cho là sẽ cải thiện độ chính xác, truy xuất nguồn gốc và hiệu quả trong chuỗi cung ứng. Mặc dù chủ yếu được sử dụng bởi các công ty ca cao lớn hơn vào thời điểm hiện tại, blockchain cung cấp cho các nhà sản xuất các công cụ để chia sẻ thông tin cập nhật và chính xác về vụ thu hoạch của họ. Điều này làm giảm rủi ro và thậm chí có thể củng cố và tăng khả năng cho các nhà sản xuất vay vốn chẳng hạn. Người tiêu dùng cũng được hưởng lợi khi họ được thông tin rõ hơn về hành trình, nguồn gốc và tính bền vững của ca cao được sử dụng trong socola của họ.

Ngày càng có nhiều dự án blockchain được thành lập bởi các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức hỗ trợ và khu vực tư nhân.

Tất cả các nền tảng này nhằm mục đích cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc trong một số chuỗi cung ứng nông nghiệp, bao gồm ca cao.

Ngoài các sáng kiến blockchain này, còn có các công cụ khác với mục tiêu chính là tăng khả năng truy xuất nguồn gốc dọc theo chuỗi cung ứng. Chẳng hạn, nền tảng Olam Direct gắn thẻ địa lý và đánh dấu thời gian cho mọi giao dịch giữa nông dân, người thu gom siêu nhỏ và nhà kho để cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc và tính nhất quán. Thông tin tìm nguồn cung ứng có thể được chia sẻ với khách hàng, đưa ra một đề xuất giá trị duy nhất về tính minh bạch. Ứng dụng điện thoại di động này giúp nông dân kinh doanh trực tiếp với Olam, dẫn đến giá tốt hơn. Olam Direct cũng cung cấp khả năng tiếp cận tư vấn, đào tạo và hỗ trợ tài chính cho nông dân.

 1. Sử dụng các công cụ kỹ thuật số để tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính

Đảm bảo các khoản vay và tiếp cận các dịch vụ tài chính thường là thách thức đối với nông dân trồng ca cao. Rủi ro liên quan đến sản xuất ca cao, hiểu biết về tài chính thấp và chi phí giao dịch cao được coi là những trở ngại trong việc cung cấp dịch vụ tài chính cho nông dân trồng ca cao. Để vượt qua một số trở ngại này, việc sử dụng các dịch vụ tài chính kỹ thuật số ngày càng tăng. Một số công cụ kỹ thuật số nhằm giúp đảm bảo tài chính toàn diện là:

 • Ví nông nghiệp: Công cụ này giúp nông dân, người mua và cửa hàng nông sản tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn tài chính từ mạng lưới người cho vay toàn cầu. Nông dân có thể nhận được thu nhập thông qua ví kỹ thuật số và sử dụng số tiền này để mua các vật tư đầu vào như hạt giống và phân bón từ các cửa hàng tham gia. Điều này có nghĩa là số tiền kiếm được thông qua Ví nông nghiệp chỉ có thể được chi tiêu trong chuỗi cung ứng nông nghiệp. Cũng có thể sử dụng ví để tiết kiệm; khoản tiết kiệm càng cao, cơ hội bạn đủ điều kiện cho các khoản vay lớn hơn càng cao;
 • CocoaTrace (do Koltiva phát triển): Với các ứng dụng web và di động, các hộ sản xuất ca cao nhỏ, thương nhân, ngành chế biến, cũng như các nhà cung cấp đầu vào và ngân hàng được kết nối thông qua các nền tảng truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối. Thông qua ứng dụng FarmCloud, nông dân có thể đăng ký khoản vay, trong khi nhân viên cho vay có thể đánh giá mức độ tín nhiệm dựa trên dữ liệu được lưu trữ trong ứng dụng. Dữ liệu trên nền tảng đám mây được thu thập bởi các thương nhân, nhà cung cấp đầu vào, đại lý lĩnh vực Koltiva và cán bộ khuyến nông.
 1. Tăng sức hấp dẫn thông qua trải nghiệm kỹ thuật số

Đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động đi lại và thương mại trong năm 2020 và 2021. Sau khi mở cửa biên giới, một số người mua đã tiếp tục hành trình đến các quốc gia sản xuất ca cao khác nhau. Trong khi có những người mua khác lại thích những cách thay thế để duy trì kết nối với các nhà sản xuất tại nguồn gốc thông qua kỹ thuật số. Do đó, nên duy trì sự hiện diện kỹ thuật số để tận dụng các giải pháp kỹ thuật số có thể làm cho sản phẩm hấp dẫn hơn đối với người mua.

Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, trang web và bản tin để tăng sự hiện diện kỹ thuật số. Thông qua các kênh này, có thể thông báo cho những người mua hiện tại và tiềm năng về ưu đãi sản phẩm và về những phát triển hiện tại trong tổ chức hoặc quốc gia. Cũng có thể xem xét việc tạo trải nghiệm kỹ thuật số cho người mua, chẳng hạn như chuyến tham quan nơi xuất xứ sản phẩm/trang trại ảo.

Điều này có thể được thực hiện thông qua việc tạo các video trong đó giới thiệu nông dân trồng ca cao và làm sáng tỏ các kỹ thuật canh tác ca cao cụ thể chẳng hạn. Một cách khác để thực hiện điều này là thông qua các cuộc gọi Zoom hoặc Google Meet, cho phép xây dựng mối quan hệ với người mua tiềm năng.

Ví dụ, hãy xem cách các nhà xuất khẩu ca cao khác giới thiệu sản phẩm của họ trực tuyến: Naturkakao (Guatemala), Maui Ku’ia Estate (Hawaii, Hoa Kỳ) và Cooperativa Ríos de Agua Viva (Nicaragua). Cũng có thể xem chuyến tham quan ảo do Primavera Coffee từ Guatemala cung cấp.

Các sản phẩm có chất lượng và tính nhất quán cao hơn có thể hấp dẫn hơn đối với người mua. Trong phân khúc đặc sản, việc có được mức giá hấp dẫn cho ca cao chất lượng cao, độc đáo là điều phổ biến hơn. Người mua thường nhận được các mẫu ca cao đại diện được gửi đến các phòng thí nghiệm để kiểm tra các tính năng này. Ngày nay, các công cụ kỹ thuật số để giám sát và xác định chất lượng ca cao ngày càng sẵn có. Có thể sử dụng những công cụ này như một hướng dẫn để duy trì một sản phẩm chất lượng cao.

Chẳng hạn, ProfilePrint đã phát triển một nền tảng phân loại chất lượng và hồ sơ của các thành phần thực phẩm như ca cao bằng trí tuệ nhân tạo. Nền tảng này tăng hiệu quả và giảm lãng phí nguyên liệu thực phẩm được gửi đi dưới dạng mẫu. Cargill, Olam International, Sucafina và những người mua ca cao chính khác đã đầu tư đáng kể vào nền tảng này và sẵn sàng áp dụng công nghệ này vào danh mục đầu tư của họ.

 1. Sử dụng thị trường kỹ thuật số để tối ưu hóa hoạt động tiếp thị

Có một số thị trường kỹ thuật số mà qua đó người mua và người bán có thể dễ dàng tìm thấy nhau hơn. Có hai loại nền tảng khác nhau: Doanh nghiệp với Doanh nghiệp (B2B) và Doanh nghiệp với Người tiêu dùng (B2C). Hạt ca cao hiếm khi được bán thông qua các nền tảng B2C, vì các nền tảng này được dành riêng cho việc bán các sản phẩm cuối cùng.

Nền tảng B2B nhằm thu hẹp khoảng cách giữa người mua và người bán. Lưu ý rằng không có nền tảng B2B nào chỉ tập trung vào ca cao. Tuy nhiên, có những nền tảng mà sản phẩm ca cao được bán cùng với các sản phẩm khác, chẳng hạn như: Tridge, Leroma, Almacena Platform và Green Trade (chỉ dành cho sản phẩm hữu cơ). Một ví dụ khác là Thị trường các nhà sản xuất, nơi các nhà sản xuất có thể liệt kê các sản phẩm của họ và thiết lập các mối liên kết thị trường với người mua.

Do cuộc khủng hoảng COVID-19 toàn cầu, nhiều hội chợ thương mại đã được tổ chức dưới dạng sự kiện kỹ thuật số. Mặc dù các hội chợ này hiện đang quay trở lại mô hình trực tiếp, một số đã quyết định giữ lại mô hình kỹ thuật số. Chẳng hạn, Biofach (Đức) đã quyết định tổ chức một sự kiện trực tiếp kết hợp với sự kiện ảo cho năm 2022.

Việc tham gia các sự kiện trực tuyến như vậy sẽ yêu cầu phải chuẩn bị tốt và chủ động tiếp cận với các công ty. Hãy nhớ rằng tại các sự kiện kỹ thuật số, không thể nhìn thấy, ngửi hoặc chạm vào các mẫu, nghĩa là cần những bức ảnh chất lượng cao và chuẩn bị gửi hàng mẫu trực tiếp đến những người mua tiềm năng.

 1. Kết nối với các tổ chức giúp bắt đầu hành trình số hóa

Do tầm quan trọng của công nghệ, nhiều công ty và tổ chức trong nước và quốc tế đưa thành phần kỹ thuật số vào các dự án của họ. Ví dụ, ECOM, Oikocredit, Grameen Foundation và COSA đã phát triển một dự án ở Ecuador nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất ca cao quy mô nhỏ thông qua việc tiếp cận các công nghệ nông nghiệp chính xác và các sản phẩm tín dụng sáng tạo. Một ví dụ khác là dự án COLCO, được phát triển bởi 12 công ty từ Vương quốc Anh và Colombia, một phần nhằm hỗ trợ nông dân, hiệp hội, hợp tác xã, thương nhân độc lập và nhà sản xuất socola lớn thông qua phát triển công nghệ cho các quy trình như trước khi thu hoạch và chất lượng đánh giá.

Ngoài ra, hãy kiểm tra các tổ chức quốc tế khác, chẳng hạn như TechnoServe, Rikolto, Agriterra và Solidaridad, đồng thời xem liệu họ có cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn thực tế ở quốc gia của doanh nghiệp khi áp dụng các công cụ kỹ thuật số hay không. Chẳng hạn, Rikolto tham gia vào một dự án hợp tác nhằm trao quyền cho thanh niên và cộng đồng Indonesia thông qua canh tác và kinh doanh nông nghiệp dựa trên kỹ thuật số, để đổi mới cho chuỗi giá trị ca cao bền vững, có lợi nhuận và toàn diện.

Ngoài ra, hãy kết nối với hiệp hội ngành của quốc gia hoặc khu vực, chẳng hạn như Hiệp hội Ca cao Châu Á hoặc Hiệp hội Ca cao Abrabopa (Ghana), để xem liệu họ có thể hỗ trợ hay không. Ví dụ: Hội đồng Ca cao Ghana, hợp tác với The Better Than Cash Alliance, đã đạt được những bước tiến lớn trong việc số hóa các khoản thanh toán. Các khoản thanh toán kỹ thuật số có trách nhiệm nhằm mục đích tăng tính minh bạch, tiếp cận thông tin tốt hơn, tài chính toàn diện và thu nhập cao hơn, đặc biệt là đối với các nữ nông dân trồng ca cao.