Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt 178,8 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch đạt 108,8 triệu USD, giảm 32,7% và nhập khẩu từ Đan Mạch 69,9 triệu USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2022.

 

Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch

 

Mặt hàng 4T/2022 4T/2023 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch xuất khẩu (USD) 161,723,609 108,842,672 -32.7
Hàng dệt, may 26,932,500 22,799,258 -15.3
Hàng thủy sản 24,995,426 13,921,563 -44.3
Gỗ và sản phẩm gỗ 20,137,006 10,016,262 -50.3
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ 14,718,864 8,709,788 -40.8
Giày dép các loại 6,935,835 7,661,476 10.5
Sản phẩm từ chất dẻo 7,251,987 5,300,635 -26.9
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 11,002,296 5,097,305 -53.7
Sản phẩm từ sắt thép 5,939,805 4,519,396 -23.9
Dây điện và dây cáp điện 6,582,852 4,511,946 -31.5
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 4,369,030 2,402,703 -45.0
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận 3,406,448 2,361,500 -30.7
Sản phẩm gốm, sứ 2,693,514 1,818,341 -32.5
Phương tiện vận tải và phụ tùng 2,649,100 1,771,891 -33.1
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 4,019,331 1,636,650 -59.3
Cà phê 798,323 1,124,104 40.8
Hàng hóa khác 19,291,292 15,189,854 -21.3

 

 

Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch

 

Mặt hàng 4T/2022 4T/2023 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch nhập khẩu (USD) 74,357,442 69,981,509 -5.9
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 19,188,057 14,193,379 -26.0
Hàng thủy sản 7,025,073 11,129,905 58.4
Sản phẩm hóa chất 8,130,156 7,088,818 -12.8
Dược phẩm 7,481,494 3,093,252 -58.7
Sản phẩm từ chất dẻo 2,951,927 2,366,569 -19.8
Sữa và sản phẩm sữa 1,713,454 1,149,721 -32.9
Sản phẩm từ sắt thép 2,605,623 970,034 -62.8
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 2,755,277 845,892 -69.3
Dây điện và dây cáp điện 1,114,292 568,570 -49.0
Sắt thép các loại 74,785 59,261 -20.8
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 77,073   -100.0
Hàng hóa khác 21,240,231 28,516,108 34.3