Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong ba tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt 133,8 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 81,9 triệu USD, giảm 32,2% và nhập khẩu từ Đan Mạch 51,8 triệu USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2022.

 

Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch ba tháng năm 2023

 

Mặt hàng 3T/2022 3T/2023 Tăng/giảm (%)
 Kim ngạch xuất khẩu (USD) 120,853,125 81,981,187 -32.2
Hàng dệt, may 20,495,894 17,566,688 -14.3
Hàng thủy sản 17,800,678 10,589,157 -40.5
Gỗ và sản phẩm gỗ 16,005,250 8,016,581 -49.9
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ 9,631,966 7,489,621 -22.2
Giày dép các loại 5,830,563 4,537,301 -22.2
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 8,384,661 4,528,067 -46.0
Sản phẩm từ chất dẻo 5,493,735 4,079,077 -25.8
Dây điện và dây cáp điện 3,573,652 3,233,972 -9.5
Sản phẩm từ sắt thép 4,231,959 3,105,488 -26.6
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận 2,653,921 1,852,600 -30.2
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 3,396,251 1,677,625 -50.6
Sản phẩm gốm, sứ 2,227,690 1,575,224 -29.3
Phương tiện vận tải và phụ tùng 1,957,246 1,516,487 -22.5
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 2,851,657 1,351,986 -52.6
Cà phê 628,979 798,163 26.9
Hàng hóa khác 15,689,023 10,063,150 -35.9

 

 

Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch ba tháng năm 2023

 

Mặt hàng 3T/2022 3T/2023 Tăng/giảm (%)
Kim ngạch nhập khẩu (USD) 54,114,984 51,830,917 -4.2
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 14,447,132 12,125,532 -16.1
Dược phẩm 5,589,100 1,892,869 -66.1
Sản phẩm hóa chất 5,464,253 6,090,296 11.5
Hàng thủy sản 3,830,848 9,035,676 135.9
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 2,313,803 609,696 -73.6
Sản phẩm từ sắt thép 2,267,953 640,571 -71.8
Sản phẩm từ chất dẻo 1,830,074 1,171,859 -36.0
Sữa và sản phẩm sữa 965,746 612,062 -36.6
Dây điện và dây cáp điện 813,022 381,519 -53.1
Sắt thép các loại 74,195 59,261 -20.1
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 59,295 -100.0
Hàng hóa khác 16,459,563 19,211,576 16.7