Phiên bản mới của công cụ Tự đánh giá Quy tắc xuất xứ hiện đã có trên Access2Markets cho hầu hết các hiệp định thương mại tự do của EU. Trong thời gian tới, tất cả các hiệp định thương mại tự do sẽ dần dần được dịch sang tất cả các ngôn ngữ của EU.

ROSA đã được đổi mới hoàn toàn với giao diện mới và các câu hỏi đơn giản sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện quy trình đánh giá nguồn gốc sản phẩm của mình chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Công cụ này đã được sắp xếp hợp lý hơn nữa để chỉ hiển thị thông tin có liên quan đến sản phẩm.

ROSA là gì?

Công cụ tự đánh giá Quy tắc xuất xứ (ROSA) hướng dẫn doanh nghiệp về các quy tắc xuất xứ áp dụng cho sản phẩm của họ trong một Hiệp định thương mại cụ thể, với các câu hỏi đơn giản để thực hiện tự đánh giá nhằm xác định xem sản phẩm của họ có tuân thủ các quy tắc đó hay không và do đó có thể đủ tiêu chuẩn để được ưu đãi về thuế quan hay không. Giải thích rõ ràng, ví dụ và liên kết đến các văn bản pháp lý có liên quan có sẵn trên toàn bộ công cụ.

ROSA cũng có hướng dẫn rõ ràng về tài liệu cần thiết làm bằng chứng xuất xứ để được hưởng ưu đãi thuế quan.

Để truy cập ROSA, vui lòng truy cập My Trade Assistant và nhập sản phẩm, quốc gia xuất khẩu và nhập khẩu của bạn và khi nhận được kết quả, bạn có thể nhấp vào Tự đánh giá quy tắc xuất xứ (ROSA) ở menu bên trái để truy cập công cụ.