Theo Quy định về mỹ phẩm (EC) 1223/2009, hộp đựng và bao bì trong một số trường hợp nhất định phải bao gồm:

  • Tên, tên thương mại và địa chỉ, hoặc văn phòng đăng ký, của nhà sản xuất hoặc người chịu trách nhiệm tiếp thị sản phẩm mỹ phẩm trong Liên minh châu Âu;
  • Hàm lượng danh nghĩa tại thời điểm đóng gói (theo trọng lượng hoặc thể tích);
  • Ngày có độ bền tối thiểu được biểu thị bằng “tốt nhất trước khi hết-best before end” đối với các sản phẩm có độ bền tối thiểu dưới ba mươi tháng. Trong trường hợp này, biểu tượng đồng hồ cát như dưới đây phải có trên bao bì;
  • Khoảng thời gian sau khi mở mà sản phẩm có thể được sử dụng mà không gây hại cho người tiêu dùng, đối với các sản phẩm có độ bền tối thiểu dưới ba mươi tháng được biểu thị bằng biểu tượng hũ kem đã mở như dưới đây;
  • Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt để sử dụng;
  • Số lô hoặc tham chiếu sản phẩm để nhận dạng;
  • Chức năng của sản phẩm.

Nếu vì lý do thực tế không thể in trên bao bì tất cả các điều kiện sử dụng và cảnh báo, phải cung cấp tờ rơi, nhãn dính kèm theo.

Các quốc gia thành viên phải xây dựng các thủ tục cung cấp thông tin nêu trên trong trường hợp các sản phẩm mỹ phẩm chưa được đóng gói sẵn. Chức năng sản phẩm và danh sách các thành phần cũng phải xuất hiện trên hộp đựng hoặc bao bì. Các quốc gia thành viên có thể quy định thông tin trên nhãn phải được ghi bằng ngôn ngữ quốc gia hoặc ngôn ngữ chính thức.

Đối với việc ghi nhãn các vật liệu nano có trong mỹ phẩm, Quy định về mỹ phẩm chỉ ra rằng “tất cả các thành phần vật liệu nano phải được chỉ rõ trong danh sách các thành phần” và “tên của các thành phần đó phải được theo sau bởi từ ‘nano’ trong ngoặc đơn.