Lạm phát của Na Uy trong quý III tăng lên rất cao, đặc biệt trong các tháng mùa hè, trong khi tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại rõ ràng. Để đối phó với lạm phát, Ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất chính sách lên 0,75% trong suốt hai tháng. Sau khi tăng lãi suất chính sách 3% trong một năm, việc kiểm soát lạm phát cũng vẫn rất khó khăn. Điều này cũng có nghĩa là có nguy cơ lạm phát tăng cao và tự tồn tại thông qua vòng xoáy giá cả-tiền lương. Mức độ nghiêm trọng của tình hình được nhấn mạnh khi các công đoàn điều chỉnh dự báo tăng lương cho năm tới từ 4,4% lên 5,4%.

Đầu tư vào dầu mỏ không ổn định nhưng có khả năng đóng góp vững chắc vào tăng trưởng trong nửa cuối năm 2023 và năm 2024. Các dự báo đã điều chỉnh tăng trưởng cho năm nay từ 1,1% lên 1,2% và vẫn dự đoán mức tăng trưởng 1,4% trong năm tới.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhưng vẫn ở mức thấp. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, số người thất nghiệp đã tăng khoảng 9.000 người, nhưng tỷ lệ thất nghiệp chỉ tăng vừa phải ở mức 1,8%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng việc làm hiện đang chậm lại và quá thấp để ngăn tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu tăng lên.

Tỷ giá hối đoái NOK phụ thuộc vào tình hình kinh tế toàn cầu. Giá dầu và khí đốt cao hơn và sự chênh lệch lãi suất ngày càng tăng giữa các quốc gia khác là những yếu tố góp phần quan trọng vào việc suy yếu của đồng NOK.

Dưới đây là dự báo mới được công bố vào tháng 9/2023.

  2022 (%) Dự báo 2003 (%) Dự báo 2024 (%)
Tăng trưởng GDP 3,8 1,2 (1,1) 1,4 (1,4)
Lạm phát 5,8 5,8 (5,3) 2,5 (2,5)
Thất nghiệp 1,8 1,9 (1,9) 2,3 (2,3)

Trong ngoặc là chỉ số cũ được dự báo vào tháng 6/2023

Nguồn: Ngân hàng Danske, Ngân hàng Trung ương, Cơ quan thống kê Na Uy