Ngày 11/1/1969, Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 55 năm qua, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được vun đắp, củng cố và phát triển.

Xem minh họa qua ảnh của TTXVN:

https://vnanet.vn/vi/anh/anh-chuyen-de-1053/55-nam-ngay-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-thuy-dien-1111969–1112024-moi-quan-he-huu-nghi-va-hop-tac-nhieu-mat-khong-ngung-phat-trien-7161415.html