Để hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tham dự hội chợ quốc tế và kết nối giao thương, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm các nước Bắc Âu xin giới thiệu danh sách một số hội chợ tại khu vực Bắc Âu năm 2024.

Bấm vào đường link để xem chi tiết.

https://vietnordic.com/wp-content/uploads/2024/01/Thong-tin-hoi-cho-2024-1.pdf