Hội đồng Bộ trưởng Bắc Âu là cơ quan chính thức về hợp tác liên chính phủ ở Khu vực Bắc Âu. Hội đồng hoạt động để đưa ra các giải pháp chung của Bắc Âu đối với lĩnh vực mà các quốc gia có thể đạt được kết quả tốt hơn thông qua hợp tác thay vì giải quyết một cách riêng lẻ.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, Thụy Điển sẽ đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Bắc Âu. Mục tiêu của Hội đồng nhằm giúp Bắc Âu trở thành khu vực hội nhập và bền vững nhất thế giới vào năm 2030. Thụy Điển đưa ra 5 mục tiêu ưu tiên trong năm 2024 bao gồm: (i) Một khu vực Bắc Âu hội nhập không có rào cản biên giới; (ii) Một vùng Bắc Âu xanh; (iii) Một khu vực Bắc Âu cạnh tranh; (iv) Một khu vực Bắc Âu bền vững về mặt xã hội; (v) Một khu vực Bắc Âu hội nhập không có rào cản biên giới.

Hội đồng Bộ trưởng Bắc Âu mong muốn tạo dựng một khu vực thuận lợi cho người dân sống, học tập, làm việc và điều hành doanh nghiệp ở bất kỳ đâu trong khu vực. Các Bộ trưởng sẽ thảo luận và đưa ra các chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy việc xóa bỏ các rào cản biên giới, đặc biệt là trước những thách thức xuất hiện trong và sau đại dịch.

Với vai trò là Chủ tịch trong năm 2024, Thụy Điển sẽ nỗ lực đạt được các mục tiêu ưu tiên đặt ra trong đó có việc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thị trường lao động chung của khu vực.