Ngày 11/6, EC thông báo quy định các biện pháp quản lý nhập khẩu hàng nông sản, thực phẩm từ các nước thứ 3 vào thị trường này, theo đó, từ ngày 2/7, mỳ ăn liền Việt Nam xuất sang châu Âu sẽ không phải chịu các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm, như dư chất ethylene oxide.

Trước đó, từ tháng 2/2022, mỳ ăn liền Việt Nam chịu kiểm soát chất lượng khi vào thị trường châu Âu, như phải có chứng thư do cơ quan quản lý Việt Nam cấp, kiểm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (chất ethylene oxide – EO) với tần suất 20% tại cảng nhập khẩu.

Ngoài mỳ ăn liền, EU cũng điều chỉnh quy định kiểm tra với một số mặt hàng nông sản khác của Việt Nam. Trong đó, thanh long tăng tần suất kiểm tra tại biên giới từ 20% lên 30%.

Mặt hàng ớt, đậu bắp vẫn chịu mức kiểm soát 50% nhưng phải kèm thêm giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, kết quả phân tích kiểm nghiệm về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trong sản phẩm. Sầu riêng vẫn giữ nguyên tần suất kiểm tra 10%.