Cuộc họp Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Bắc Âu được tổ chức ngày 3 và 4 tháng 6 năm 2024 để thảo luận về những thách thức chung về năng suất sản xuất và chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến các biện pháp và cải cách quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng năng suất, việc làm và tiềm năng tăng trưởng kinh tế. Tăng năng suất là điều kiện tiên quyết quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng ở các nước Bắc Âu.

Cuộc họp đã thảo luận báo cáo Chính sách kinh tế vượt qua đại dịch ở các nước Bắc và vai trò của chính sách tài khóa trong thời kỳ khủng hoảng trong việc ổn định nền kinh tế và hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp. Các nước cũng thảo luận về triển vọng tài chính dài hạn ở các nước Bắc Âu trong bối cảnh phát triển nhân khẩu học. Bên cạnh đó, các Bộ trưởng đã đạt được thỏa thuận về các mục tiêu và ưu tiên chung cho hợp tác kinh tế và tài chính Bắc Âu đến năm 2030. Các mục tiêu này là một phần của chương trình hợp tác mới cho giai đoạn 2025 đến 2030 sẽ được công bố vào cuối năm 2024.

Một trong các nội dung quan trọng khác cũng được các Bộ trưởng thảo luận đó là vấn đề chính sách thuế liên quan đến hội nhập và dịch chuyển lao động. Thụy Điển và Đan Mạch cho biết sẽ sớm ký kết hiệp định Öresund, theo đó sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những người đi lại xuyên biên giới và người sử dụng lao động của họ, tạo ra một thị trường lao động hoạt động tốt hơn ở vùng Öresund.