Tập đoàn Ingka của Thuỵ Điển đã thành công trong việc tách lượng khí thải ra khỏi tăng trưởng tài chính của mình, giảm được 24,3% lượng phát thải về mức cơ sở năm 2016, đồng thời đạt được mức tăng doanh thu 30,9% trong tháng 1 năm 2024.

Việc giảm phát thải của công ty chủ yếu do áp dụng các sáng kiến tiết kiệm carbon, sử dụng xe điện, sử dụng điện tái tạo và tăng cường các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Đây là một phần của quá trình chuyển đổi phương thức kinh doanh, công ty đã tăng đầu tư vào năng lượng tái tạo thêm 700 triệu euro kể từ năm 2016, với tổng chi tiêu là 3,8 tỷ euro kể từ năm 2009.

Năm 2023, Tập đoàn Ingka sử dụng 79,2% điện năng sử dụng trong hoạt động của mình (so với 74,6% vào năm 2022) từ năng lượng tái tạo, đạt mức tiêu thụ điện tái tạo 100% tại các cửa hàng IKEA ở 28 quốc gia trong năm 2023. Đáng chú ý, Tập đoàn Ingka đã công bố cắt giảm khí thải trong chuỗi cung ứng và các hoạt động của mình, ghi nhận mức phát thải giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong năm qua, Ingka đã tiếp tục chuyển đổi hoạt động và mở rộng cung cấp sản phẩm, dịch vụ và giải pháp để giúp khách hàng dễ dàng áp dụng các thói quen tiêu dùng bền vững hơn. Năm 2023 đánh dấu năm đầu tiên Tập đoàn Ingka tách tăng trưởng khỏi khí thải.

IKEA có kế hoạch đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, giảm ít nhất 90% lượng phát thải tuyệt đối mà không sử dụng biện pháp bù đắp carbon. Vào tháng 11 năm 2023, Tập đoàn Ingka đã củng cố các mục tiêu về khí hậu của mình, phù hợp với tiêu chuẩn Net-Zero dành cho doanh nghiệp của Sáng kiến mục tiêu dựa trên khoa học (SBTi) . Các mục tiêu sửa đổi nêu rõ cam kết của công ty trong việc giảm lượng phát thải khí nhà kính (GHG) tuyệt đối từ chuỗi giá trị ít nhất 50% vào năm 2030, so với mức cơ sở năm 2016.

Theo báo cáo mới nhất của công ty cho biết, các dịch vụ sửa chữa và tái sử dụng sản phẩm của Tập đoàn Ingka tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Số lượng khách hàng trên toàn cầu sử dụng dịch vụ mua lại và bán lại vào năm 2023 nhiều gấp đôi so với năm 2022. Dịch vụ này đã thu hút hơn 211.000 khách hàng vào năm ngoái. Ngoài ra, khách hàng đã sửa chữa cho 45,1 triệu sản phẩm vào năm 2023 so với 42,6 triệu vào năm 2022. Ikea đặc biệt đặt mục tiêu trở thành một doanh nghiệp tuần hoàn vào năm 2030 và đã hợp tác với Quỹ Ellen MacArthur để hỗ trợ thực hiện mục tiêu quan trọng này.