Loading Events

Hội chợ sẽ có các gian hàng triển lãm thương mại, diễn đàn, hội thảo chia sẻ các thông tin về nghiên cứu, đổi mới nuôi trồng thủy sản, góp phần thúc đẩy tăng trưởng đối với ngành thủy hải sản.

Go to Top