Loading Events

Hội chợ có sự tham gia của các nhà sản xuất đồ ăn nhẹ trên toàn thế giới nhằm giới thiệu chia sẻ công nghệ sản xuất, các giai đoạn sản xuất của chuỗi cung ứng, cơ hội hợp tác giữa các nhà cung cấp và sản xuất.

Go to Top