Loading Events

Đây là hội chợ hàng đầu của Bắc Âu về các giải pháp hậu cần và vận tải. Tại đây, những người ra quyết định từ một số ngành của ngành gặp nhau để phát triển năng lực, trao đổi kinh nghiệm và cảm hứng, với mục tiêu chung là nâng cao năng lực xung quanh các thách thức chung toàn cầu và cùng nhau tìm ra giải pháp cho quy trình hậu cần thông minh hơn.

 

Go to Top