Loading Events

Hội chợ tập trung vào các sản phẩm lưu điện, xạc pin điện, công nghệ lưu điện. Đây là cơ hội để các đối tác gặp gỡ và mở rộng hệ thống khách hàng, học hỏi kinh nghiệm, công nghệ mới từ các nhà sản xuất trên toàn thế giới.

Go to Top