Danh sách mặt hàng Việt Nam xuất nhập khẩu với các nước theo mã HS 6 số

Đơn vị: ngàn USD
Nguồn: International Trade Center

1102 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển năm 2022 và thị phần


780 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển năm 2022 và thị phần

864 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch năm 2022 và thị phần


989 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch năm 2022 và thị phần

1327 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy năm 2022 và thị phần


589 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy năm 2022 và thị phần

802 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Iceland năm 2022 và thị phần


12 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Iceland năm 2022 và thị phần

263 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Latvia năm 2022 và thị phần


154 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Latvia năm 2022 và thị phần