Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng kinh doanh với Na Uy, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 589 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy trong năm 2022 theo mã HS 6 số, và thị phần hàng Na Uy tại Việt Nam.

Hy vọng tài liệu sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho doanh nghiệp.

Chi tiết xem tại: https://vietnordic.com/wp-content/uploads/2023/06/589-mat-hang-Viet-Nam-nhap-khau-tu-Na-Uy-nam-2022-va-thi-phan.xlsx