Một khu vực môi trường mới được bao quanh bởi Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan và Sveavägen, bao gồm cả lối ra vào của đường hầm Klara tại Mäster Samuelsgatan, sẽ cấm xe ô tô chạy bằng xăng và dầu diesel vào cuối năm 2024. Trong nửa đầu năm 2025, khu vực này sẽ được mở rộng. Lệnh cấm cũng bao gồm các phương tiện giao thông thương mại như taxi.

Những thay đổi sẽ được áp dụng theo từng giai đoạn bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2024. Quy định này sẽ áp dụng 24 giờ một ngày, mọi ngày trong tuần.

Đây là một trong những hành động nhằm đạt được mục tiêu đầy tham vọng của Chính phủ Thụy Điển về phát triển bền vững,  bao gồm việc không sử dụng nguyên liệu hóa thạch vào năm 2045 và sử dụng 100% năng lượng tái tạo.

Và đây là cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất xe điện như Vinfast của Việt Nam.