Các qui định về bao gói và nhãn mác của Iceland thường tuân theo các qui định của EU. Ngoài ra, Iceland cũng có một số qui định riêng.

Kể từ năm 2012, qui định về Sinh vật biến đổi gen yêu cầu bất kỳ sản phẩm nào chứa hơn 0,9% nguyên liệu được sản xuất từ GMO phải được dán nhãn và để các nhà sản xuất duy trì hồ sơ truy xuất nguồn gốc trong 5 năm.

Nhãn sản phẩm phải bằng tiếng Iceland, tiếng Anh hoặc ngôn ngữ Bắc Âu khác trừ tiếng Phần Lan. Gói thực phẩm có kích thước bán lẻ phải hiển thị tên của nhà sản xuất, nhà đóng gói hoặc nhà nhập khẩu, tên thương mại của sản phẩm, trọng lượng hoặc khối lượng tịnh, thành phần theo thứ tự giảm dần, ngày tiêu thụ cuối cùng và hướng dẫn lưu trữ nếu dễ hỏng hoặc hàng cho trẻ sơ sinh.

Các danh mục sản phẩm được liệt kê dưới đây phải tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn của EU nhằm đảm bảo người tiêu dùng có được tất cả các thông tin cần thiết để đưa ra lựa chọn sáng suốt khi mua hàng.

  • Thuỷ sản;
  • Thực phẩm;
  • Giày dép;
  • Các sản phẩm liên quan đến năng lượng;
  • Các sản phẩm thịt;
  • Các sản phẩm dệt;
  • Săm lốp;
  • Rượu vang.

Ngoài ra, đối với một số sản phẩm, ví dụ như hoá chất, dược phẩm, Iceland có qui định thêm ngoài các qui định chung nói trên.

Qui định của EU về bao gói, nhãn mác đối với một số sản phẩm
Qui định của Iceland về nhãn mác cho các sản phẩm hoá chất
Qui định của Iceland về nhãn mác cho dược phẩm