Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy đạt khoảng 151,14 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy đạt 54,58 triệu USD, giảm 14,5%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy đạt 132,08 triệu USD, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2019.

 

Xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy

 

Đơn vị tính: USD

Mặt hàng XK 5T/2019 XK 5T/2020 Tăng/giảm (%)
Tổng kim ngạch xuất khẩu 63.859.673 54.583.891 -14,5
Sản phẩm từ sắt thép 723.825 10.982.668 1,417,3
Giày dép các loại 7.493.410 7.602.553 1,5
Hàng dệt, may 8.178.945 6.045.965 -26,1
Hàng thủy sản 3.030.890 3.705.558 22,3
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ 4.150.913 3.561.767 -14,2
Hạt điều 2.799.325 3.289.711 17,5
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 3.064.609 1.535.494 -49,9
Sản phẩm từ chất dẻo 1.364.011 1.402.811 2,8
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 1.467.454 1.134.285 -22,7
Hàng rau quả 1.166.455 1.035.972 -11,2
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 2.039.038 993.047 -51,3
Gỗ và sản phẩm gỗ 1.952.770 934.629 -52,1
Phương tiện vận tải và phụ tùng 15.350.271 366.531 -97,6

    (Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)

 

Nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy

 

Đơn vị tính: USD

Mặt hàng NK 5T/2019 NK 5T/2020 Tăng/giảm (%)
Tổng kim ngạch nhập khẩu 132.672.173 132.077.571 -0,4
Hàng thủy sản 91.434.909 83.694.579 -8,5
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 15.546.539 18.331.546 17,9
Phân bón các loại 5.330.508 4.076.014 -23,5
Sản phẩm từ sắt thép 3.729.051 3.440.487 -7,7
Sản phẩm hóa chất 1.092.092 1.063.940 -2,6

(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)