Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Phần Lan đạt 147,40 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Phần Lan đạt 64,44 triệu USD, tăng 33,1%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Phần Lan đạt 82,96 triệu USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2019.

 

Xuất khẩu của Việt Nam sang Phần Lan

 

Đơn vị tính: USD

Mặt hàng XK 5T/2019 XK 5T/2020 Tăng/giảm (%)
Tổng kim ngạch xuất khẩu 48.414.280 64.444.421 33,1
Sản phẩm từ sắt thép 6.439.764 28.496.399 342,5
Giày dép các loại 8.985.914 6.791.173 -24,4
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 4.622.076 3.503.879 -24,2
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 1.373.037 3.464.827 152,3
Sản phẩm từ chất dẻo 2.694.659 2.531.500 -6,1
Hàng dệt, may 4.790.213 2.432.385 -49,2
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ 2.459.154 2.176.428 -11,5
Phương tiện vận tải và phụ tùng 2.071.265 1.640.362 -20,8
Cà phê 2.038.414 1.559.362 -23,5
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 2.478.524 1.396.456 -43,7
Cao su 951.635 1.129.232 18,7
Gỗ và sản phẩm gỗ 504.283 468.187 -7,2

(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)

 

Nhập khẩu của Việt Nam từ Phần Lan

 

Đơn vị tính: USD

Mặt hàng NK 5T/2019 NK 5T/2020 Tăng/giảm (%)
Tổng kim ngạch nhập khẩu 87.181.672 82.956.638 -4,8
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 41.213.015 45.502.760 10,4
Giấy các loại 10.169.121 7.716.649 -24,1
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 1.094.221 6.084.097 456,0
Sản phẩm hóa chất 7.229.691 5.820.910 -19,5
Gỗ và sản phẩm gỗ 7.780.134 5.329.922 -31,5
Sắt thép các loại 1.197.760 1.578.830 31,8

     (Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)