Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Latvia đang phối hợp với Trường Đại học Kinh doanh Đan Mạch nghiên cứu về cơ hội kinh doanh giữa Việt Nam và Đan Mạch và khả năng tận dụng Hiệp định EVFTA để tăng cường thương mại giữa Việt Nam và Đan Mạch. Thương vụ rất mong các doanh nghiệp hợp tác trả lời bảng câu hỏi khảo sát theo các đường link dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/1xUd6goW2NyixuXF_SaUmrCkLX9wWcvPGxxWuG3k2hdQ/

https://docs.google.com/forms/d/13qE9WO8_76Z-OfH5q26Caziuf07wKmzJnNauSfxTW-Q/

https://docs.google.com/forms/d/1eXtObDsG2R_Skya-RY7kEmgeT5gEEz3dTXQ39Jz5F7M/