Các tập đoàn bán lẻ lớn

Các doanh nghiệp xay xát và chế biến hạt ca cao lớn

Các doanh nghiệp nhập khẩu

Các doanh nghiệp sản xuất socola nhãn hiệu riêng

Các doanh nghiệp sản xuất socola nhỏ

Đại lý và trung gian

  • Marex Spetron (công ty Anh có đại diện ở Na Uy);
  • HCCO Hanseatic Cocoa and Commodity Office (công ty ở Đức nhưng lại đại lý, trung gian mua hàng cho cả các doanh nghiệp ở Bắc Âu);
  • Amius (công ty ở Đức nhưng lại đại lý, trung gian mua hàng cho cả các doanh nghiệp ở Bắc Âu).