Xuất khẩu đi các nước năm 2019

Đơn vị: USD
Nguồn: Tổng cục Hải quan

wdt_ID Mặt hàng XK 2018 XK 2019 Tăng/giảm (%)
wdt_ID Mặt hàng XK 2019 XK 2020 Tăng/giảm (%)
wdt_ID Mặt hàng XK 2019 XK 2020 Tăng/giảm (%)

Nhập khẩu từ các nước năm 2019

Đơn vị: USD
Nguồn: Tổng cục Hải quan

wdt_ID Mặt hàng NK 2018 NK 2019 Tăng/giảm (%)
wdt_ID Mặt hàng NK 2018 NK 2019 Tăng/giảm (%)

Tìm doanh nghiệp sản xuất nội thất mây tre đan

Một doanh nghiệp Thuỵ Điển về Việt Nam tìm kiếm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hàng nội thất mây tre đan. Doanh nghiệp nào có nhu cầu, xin gửi hồ sơ doanh nghiệp về địa chỉ [email protected].

Cần nhập khẩu gạo

Một doanh nghiệp tại Thuỵ Điển cần nhập khẩu gạo. Doanh nghiệp nào có nhu cầu, xin gửi hồ sơ doanh nghiệp về địa chỉ [email protected].

Hội chợ công nghiệp Baltic

November 30 @ 10:00 am - December 2 @ 5:00 pm