Hội đồng châu Âu và Nghị Viện châu Âu đạt thỏa thuận về ghi nhãn rõ ràng hơn và cải thiện thành phần của mật ong, nước ép trái cây, mứt

Ngày 31⁄01⁄2024, Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu [...]

2024-02-29T11:01:37+00:0005-02-2024|
Go to Top